Obchodní podmínky

 • Identifikace stran:
  • Prodávající: Tomáš Zela, IČO: 05760941, sídlo: Lhota 94, 751 31 Lhota, Česká republika, kontaktní e-mail: info@recenzewebu.cz.
 • Předmět podnikání:
  • Prodávající poskytuje služby recenzí webových stránek a e-shopů.
 • Popis služby:
  • Služba zahrnuje vystavení recenze zákazníkova webu na webu prodávajícího www.recenzewebu.cz a jeho sociálních médiích (Facebook, Instagram).
 • Cena a platba:
  • Cena za vystavení recenze na webu prodávajícího činí 350 Kč (třistapadesát korun českých).
  • Platba se provádí převodem na bankovní účet 1016060141/5500 vedený u Raiffeisenbank.
  • Údaje pro platbu budou zaslány zákazníkovi po dokončení objednávky.
  • Platba je splatná do 7 dnů od provedení objednávky.
 • Dodací lhůta:
  • Služba začne být poskytována ihned po obdržení platby.
  • Recenze bude zveřejněna do 3 pracovních dnů.
 • Reklamace:
  • Reklamace služby je možná do 14 dnů od úspěšného provedení platby.
  • Reklamace je třeba sdělit prostřednictvím e-mailu na adresu info@recenzewebu.cz.
  • Peníze budou vráceny na účet zákazníka v případě uznání reklamace.
 • Ochrana osobních údajů:
  • Osobní údaje zákazníka jsou chráněny v souladu s GDPR.
  • Údaje budou použity pouze k účelům souvisejícím s poskytováním služby a nebudou poskytnuty třetím stranám s výjimkou společností Simple Hop a Webnode, které jsou zapojeny do procesu platby a provozu webu.
 • Závěrečná ustanovení:
  • Prodávající nenabízí žádné fyzické produkty, jeho práce spočívá v poskytování recenzí.
  • Výsledná recenze závisí na kvalitě zkoumaného webu, nikoli na požadavcích zákazníka nebo výši finanční odměny.